Izmēģinājuma eksāmens CSDD

Braukšanas iemaņu pārbaude ir iespēja brīvprātīgi kārtot B kategorijas braukšanas eksāmenu „izmēģinājuma režīmā”. Pēc izmēģinājuma eksāmena inspektors izskaidros pieļautās kļūdas un neprecizitātes, kā arī izsniegs protokolu ar vērtējumu.
Kā to liecina CSDD un citu valstu pieredze „izmēģinājuma eksāmens” eksāmens var būt noderīgs gan topošajiem autovadītājiem, gan arī pieredzējušiem autovadītājiem, gan arī uzņēmumiem, kuros strādā autovadītāji.

Topošie autovadītāji:

  • var iepazīties ar valsts eksāmena atmosfēru un pieņemšanas kārtību, tādējādi mazinot satraukumu, lai valsts eksāmenā pilnvērtīgi nodemonstrētu iegūtās zināšanas un iemaņas;
  • var iegūt no autoskolas neatkarīgu vērtējumu par sagatavotības līmeni un saņemtu ieteikumus, kas vēl būtu pilnveidojams eksāmenu kārtošanai un patstāvīgai transportlīdzekļa vadīšanai;


Pieredzējušie autovadītāji:

  • kuri nav kādu laiku piedalījušies ceļu satiksmē, var novērtēt savas prasmes un zināšanas, pirms atkal patstāvīgi piedalīties ceļu satiksmē;
  • kuri ikdienā vada transportlīdzekli, var gūt novērtējumu, ka viņu izpratne par ceļu satiksmi atbilst, ceļu satiksmes noteikumos noteiktam;
  • kuriem jāatjauno vadīšanas tiesības, var sagatavoties valsts eksāmena kārtošanai.


Uzņēmumi gan pieņemot darbā darbiniekus, gan arī vēlāk var pārliecināties par darbinieku iemaņām un izpratni par ceļu satiksmes drošību, lai uzņēmuma transports būtu drošībā.